قوانین و مقررات

خرید در فروشگاه طب پایتخت ،مبنی قبول تمام قوانین مربوط به خرید های اینترنتی ،از قبیل : ایجاد اکانت رسمی در این سایت تایید نمودن اکانت وارد نمودن اطلاعات بوده که ،با توجه به نماد های رسمی و قابل اعتماد این فروشگاه ،با تایید نهایی از جانب خریدار ،خرید انجام شده و در نهایت واریز وجه انجام می شود . طب پایتخت بر این است که با ایجاد فضای آرام و بدون استرس در خرید های اینترنتی ،با توجه به دارا بودن نماد های قانونی خود ،احساس آرامش بیشتر را برای خریداران در حین خرید و تحویل محصول از این مجموعه به ارمغان بیاورد .